BIRKA utveckling-utbildning-förlag. Gästrikegatan 16, 113 62 Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utveckling av dig som chef och ledare, medarbe-tare eller teamet.

  

• Krishantering och ledningsövning.  Arbetsgivare har skyldighet att kunna hantera en svår olycka eller kris.

 

• Jobbcoahing enligt avtal med Arbetsförmedlingen till dig i Stockholm, Solna, Södertälje och Huddinges alla områden.

 

BIRKA

utveckling-utbildning-förlag

 

BIRKA utveckling-utbildning-förlag

 

BIRKA utveckling-utbildning-förlag är ett företag med två årtiondens erfarenhet av organisations- och ledarskapsutveckling och krishantering.

   

BIRKA

utveckling-utbildning-förlag

Gästrikegatan 16

113 62 STOCKHOLM

 

Telefon 08-34 85 02

Mobil: 070-714 77 60

Telefax: 08-34 85 02

 

Per Nauckhoff når du enklast via e-post:

per.nauckhoff @swipnet.se

 

Kontakta din coach från BIRKA

Ring eller faxa till BIRKA 08-34 85 02 eller e-posta

till per.nauckhoff@swipnet.se för mer information och

ett personligt möte. 

 

 

 

 

Välkommen